MENSENRECHTEN. Ook voor 60plus?!

STUDIEDAG 17 maart

start programma om 10:00

Nu al is meer dan één Vlaming op vier 60 jaar of ouder.

Vergrijzing grijpt diep in op alle domeinen: van huisvesting tot mobiliteit, van de zorg tot de hele economie.

We kunnen die uitdaging aan.

Als ouderen ten volle kunnen deelnemen aan alle facetten van het maatschappelijk gebeuren. Permanent buitenspel zetten van meer dan een kwart van de bevolking is geen optie, niet voor de ouderen zelf, noch voor andere leeftijdsgroepen.

Zeer veel ouderen engageren zich volop:

sociaal, economisch, cultureel of politiek. Velen zorgen voor leeftijdgenoten, (klein)kinderen of de buurt waar zij wonen.

Toch ervaren veel ouderen gebrek aan respect voor hun rechten.

Snelle en eenzijdige digitalisering bemoeilijkt de zelfstandige toegang tot informatie en dienstverlening. Oudere werknemers zien zich op de arbeidsmarkt geconfronteerd met leeftijdsdiscriminatie. Ouderen krijgen moeilijk een renovatielening of een huurcontract. Het verkeer blijkt zoveel onveiliger voor oudere voetgangers en fietsers. Schrappen van bushaltes beknot de mobiliteit en de publieke ruimte is onaangepast. Ouderen betalen meer voor een autoverzekering. Wie als ouderen een handicap oploopt krijgen minder steun… Waarom dat gebrek aan respect voor de gelijke rechten van ouderen? Op de studiedag van 17 maart vertrekken we van de ervaringen van ouderen zelf.

Op het programma

  • Hemelrijk. Schrijver Chris De Stoop over ouderen in tijden van corona.

  • Ann Peuteman interviewt een divers panel ouderen over hun dagelijkse ervaringen en contacten met allerlei instanties.

  • Video-interview met minister Bart Somers over het Vlaams mensenrechteninstituut en het respect voor rechten van ouderen.

  • Prof. Bernard Hubeau (UAntwerpen) over: Ouderenrechten zijn mensenrechten. Mensenrechten zijn het belangrijke kader dat vorm geeft aan het respect voor de menselijke en sociale waardigheid, zelfstandigheid en autonomie van ieder persoon. Ook voor ouderen. Welke sterktes, maar ook zwaktes heeft het mensenrechtenkader? Zowel nationaal als internationaal?

  • Panelgesprek met de voorzitters van FedOS, GroenPlus, Okra, S-plus en Vief, over de dagelijkse situatie van ouderen in Vlaanderen, Brussel en België en wat daaraan te doen valt. Moderator: Guy Tegenbos.

  • Korte reactie van Ann De Martelaer (Groen), Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V), Lise Vandecasteele (PVDA) en Ludwig Vandenhove (Vooruit). Interviews: Guy Tegenbos.

  • Prof. Dominique Verté (VUB) over 20 jaar lokale onderzoeken naar behoeften van ouderen en de dialoog met beleid en middenveld.

  • Magda De Meyer schetst perspectieven voor de verdere campagne.

Praktisch

Locatie: Brussel, Vlaams Parlement.

Onthaal en koffie vanaf 9:00.
Start programma om 10:00.
Einde omstreeks 13:00.

Inschrijven

Inschrijven vóór 11 maart via https://forms.gle/qmNxtZ9TUNa7odTL7. Jouw inschrijving is definitief na overschrijving van 7 euro (broodje inbegrepen) op rekening BE32 5230 8074 5202 van SWAN.
Vermeld jouw naam en geboortedatum.

Organisatie: Initiatief ORC samen met ABVV-senioren, Brussels Ouderenplatform, Doof & Senior, FedOS, Foyer vzw, Grijze Geuzen, GroenPlus, Home-info,
Kom op tegen Kanker, Masereelfonds, S-plus, Vief, Zij-kant en de Vereniging van Dienstencentra.

Meer informatie via info@initiatieforc.be of 0468 13 11 73.

Photo : Boys in Bristol Photography from Pexels
Illustration : Macrovector / Freepik