WIE ZIJN WE?

Wij onderschrijven de oproep voor een Ouderenrechtencommissaris

De initiatiefgroep:

Johan Leman, emeritus hoogleraar antropologie KU Leuven
Mie Moerenhout, gerontoloog en voormalig directeur van de Vlaamse Ouderenraad
Katrien Van de Weghe, coördinator ouderenwerking Sant’Egidio
Robert Crivit, vormingswerker, lid commissie wonen, omgeving en mobiliteit Vlaamse Ouderenraad
Paul De Roo, politicoloog

Jan Heuvelmans, journalist, publicist en serviceflatbewoner
Hendrik Van Geel, socioloog, voormalig docent Universiteit Antwerpen en publicist
Julien Van Geertsom, voormalig voorzitter POD Maatschappelijke Integratie
Jan Vranken, emeritus hoogleraar sociologie Universiteit Antwerpen en publicist
Tarsi Windey, voormalig sectorcoördinator ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen

De oproep wordt mee onderschreven door:

Ludo Abicht, emeritus hoogleraar filosofie Universiteit Antwerpen
Vic Anciaux, ere-volksvertegenwoordiger
Remi Baekelmans, emeritus hoogleraar in de psychologische wetenschappen UGent en VUB
Veerle Baert, gerontologe en docente sociaal werk Arteveldehogeschool
Jean-Pierre Baeyens, geriater AZ Alma Eeklo
Herman Balthazar, emeritus hoogleraar UGent en gewezen gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Ginette Bauwens, filosoof en lid van de Vooruitgroep
Jos Bertrand, voorzitter ESO (European Senior Organisatie) – PES seniors
Jef Breda, emeritus hoogleraar sociologie Universiteit Antwerpen
Charlotte Brys, psycholoog en gerontoloog
Bert Boone, ondernemer in de sociale economie
Paul Breyne, ere-gouverneur West-Vlaanderen en ere-volksvertegenwoordiger
Tine Buffel, Senior Lecturer, the University of Manchester
Jean-Jacques Cassiman, voorzitter Kom op tegen Kanker
Christian Cauwe, advocaat en prostafhouder van de Gentse Balie
Hamida Chikhi, intercultureel bemiddelaar Foyer vzw
Mieke Claes,
lid dagelijks bestuur van de Seniorenraad Heist-op-den-Berg
Marc Cogen, voorzitter Ouderenraad Lokeren en voorzitter RPO Waasland
Helga Collyn, juriste, voormalig adviseur welzijn stad Sint-Niklaas
Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV
Eric Corijn, emeritus hoogleraar stadsgeografie VUB, Consultant Global Parliament of Mayors
Jan Cuyckens, psychologisch consulent Dokters van de Wereld
Paula D’Hondt, Minister van Staat
Audrey De Decker, coördinator van het expertisecentrum ouderenzorg van Odisee
Pascal De Decker, socioloog, professor huisvestingsbeleid KU Leuven en publicist
Liesbeth De Donder, hoofddocent agogische wetenschappen VUB
Magda De Meyer, ere-volksvertegenwoordiger en ex-voorzitster Vrouwenraad
Goddie De Smet, voormalig voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad
Sven De Visscher, lector sociaal werk HoGent
Patricia De Vriendt, professor gerontologie VUB
John De Wit, journalist, socioloog en criminoloog
Nico De Witte, professor gerontologie VUB
Anja Declercq, hoogleraar sociologie en onderzoeker LUCAS Zorgonderzoek, KU Leuven
Hervé Devos, ex-coördinator ABVV-Senioren, deskundige inclusie en participatie Vlaamse Ouderenraad
Linda Dobbelaere, lid ouderenadviesraad Lievegem
Maggy Doumen, ervaringsdeskundige LGBTQI, actief in de seniorenorganisatie- en zorg
Sarah Dury, professor agogische wetenschappen VUB
Louis Ferrant, ex-huisarts, vrijwillig medewerker Centrum Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
Luc Goutry, ere-volksvertegenwoordiger en ere-quaestor van de Kamer
Frederik Janssens, filosoof en pleitbezorger co-housing
Christel Geerts, professor gerontologie VUB
Dirk Geldof, professor sociologie UA & Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee
Ignace Glorieux, professor sociologie VUB
Luc Goossens, emeritus hoogleraar sociologie Universiteit Antwerpen
Guy Haaze, gewezen voorzitter ACLVB
Koen Hermans, professor sociaal werk LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek, KU Leuven
Margriet Hermans, tv-figuur, zangeres en gewezen politica
Bernard Hubeau, emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen
Gaby Jennes, sociologe, voormalig directeur Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Elka Joris, gepensioneerde leerkracht basisonderwijs

Monique Joris, psychologe
Hilde Kieboom, voorzitter Sant’Egidio Lage Landen
Ignace Leus, voormalig directeur CM Zorgkas
Maarten Loopmans, professor sociale geografie KU Leuven
Corry Maes, nationaal verantwoordelijke S-Plus, seniorenvereniging voor Plusser met pit
Loredana Marchi, intercultureel werker, directeur Foyer vzw
Alfons Marcoen, emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie KU Leuven
Patrick Mertens, gewezen provinciaal secretaris ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen
Els Messelis, gerontoloog Odisee Advanced Education
Geert Messiaen, gewezen schepen van de stad Roeselare
Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker
Lea Moerenhout, verantwoordelijke pastorale eenheid Zuid (Brussel)
Staf Nimmegeers, priester en oud-ondervoorzitter van de Senaat, spa
Tanja Nuelant, directeur studiegebied sociaal-agogisch werk Odisee Hogeschool
Roger Oeyen, voorzitter Seniorenraad Heist-op-den-Berg en gewestvoorzitter OKRA
Anne-Sophie Parent, voormalig secretaris-generaal, nu task force expert in AGE Platform Europe
Dany Parrein, voorzitter Ouderenadviesraad Lievegem
Irene Peeters, lid Ouderenraad Heist, psycholoog
Bert Peirsegaele, ex-nationaal secretaris CM, voorzitter woonzorggroep Squatina vzw
Jan Peumans, ex-voorzitter Vlaams Parlement
Marijke Pinoy, actrice en docente aan het KASK
Didier Reynaert, lector sociaal werk HOGENT en gastprofessor UGent, vakgroep orthopedagogiek
Rudi Roose, professor sociaal werk UGent
Eric Rosseel, dr. psychologie VUB
Dirk Schrauwen, secretaris Doof & Senior Vlaanderen
Jan Servaes, gewezen UNESCO Chair, University of Massachusetts, Amherst
Nathalie Sluyts, gerontologe
Annette Smedts, loopbaanadviseur
René Spiessens, belangenbehartiger OKRA Midden-Vlaanderen
Yolande Swolfs, voormalig lector aan de Plantijn Hogeschool Antwerpen
An-Sofie Smetcoren, professor educatiewetenschappen VUB
Marc Swyngedouw, professor sociologie KU Leuven
Monika Triest, sociologe en publiciste
Jean-Paul Van Bendegem, emeritus hoogleraar filosofie VUB
Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog UPC KU Leuven, hoofdredacteur Senior
Nadine Van den Bossche, oud-voorzitter OCMW Kaprijke
Walter van den Broeck, auteur
Hugo Van Dienderen, ere-volksvertegenwoordiger
Mieke Van Hecke, gewezen schepen van de stad Gent
Ellen Van Houdenhove, opleidingshoofd gezinswetenschappen en psychosociale gerontologie, Odisee
Nathalie Van Leuven, dr. mensenrechten, wetenschappelijk medewerker Université Saint-Louis
André Van de Vyver, burgemeester van Zwijndrecht
Paul Vanden Berghe, dir. Federatie Palliatieve Zorg 2006-2020, vz. WZC Sint-Bernardus Bertem
Dirk Verhegge, voorzitter Seniorenraad Lede
Kati Verstrepen, voorzitter Liga voor Mensenrechten
Dominique Verté, professor gerontologie VUB en Belgian Ageing Studies
Mieke Vogels, ere-volksvertegenwoordiger, gewezen minister, voorzitter GroenPlus
Ferre Weustenraad, lid commissie lokale ouderenbeleidsparticipatie van de Vlaamse Ouderenraad
Danny Wildemeersch, emeritus hoogleraar sociale en culturele pedagogiek KU Leuven
Ferre Wyckmans, syndicalist
Walter Zinzen, journalist

Kom op voor ouderenrechten!

Wij willen een ouderenrechtencommissaris die klachten van ouderen ontvangt en behandelt. Die opkomt voor hun mensenrechten, ook als burgerlijke partij. Die waakt over de kwaliteit van diensten en voorzieningen.