Wat je zelf kunt doen

Wat kan je zelf doen?

Wij willen een ouderenrechtencommissaris die klachten van ouderen ontvangt en behandelt.  Je kan de petitie hier vinden.

Vraag de organisatie waarvan je lid bent en de ouderenadviesraad in jouw gemeente om de oproep “Nooit meer knock-out! – Voor een ouderenrechtencommissariaat” te onderschrijven.

Vraag jouw Vlaamse volksvertegenwoordiger om in het Vlaams parlement de aanstelling van een ouderenrechtencommissaris te steunen. Hier vind je de leden van het Vlaams parlement.

Schrijf een grote of kleine gift over op rekening  BE32 5230 8074 5202 van SWAN, met vermelding “steun ORC”.

Laat je stem gelden!

Mensenrechten gelden ook voor ouderen.  Leeftijd is geen reden voor discriminatie, uitsluiting of opsluiting. Ook ouderen hebben recht op zelfstandig leven en vrijheid van beweging. Op goede zorg, eerbiediging van hun woonst en bescherming tegen vernederende behandeling.