Aanbevelingen van de coronacommissie

Eind juli 2020 was het Vlaams Parlement klaar met een 95 aanbevelingen. Het resultaat ven een hele reeks hoorzittingen. Iedereen kan de vele getuigenissen uit de praktijk nalezen op de website van het Vlaams Parlement.

We lezen o.m. de oproep om het mensenrechtenperspectief, “zowel preventief als reactief”, mee te nemen bij het preventiebeleid, de nood aan een sterker en toegankelijker aanspreekpunt voor klachten in de residentiële ouderenzorg, en de behoefte aan een vertrouwenspersoon voor personeelsleden. De commissie beklemtoonde ook het belang van het zelfbeschikkingsrecht en vroeg om maximaal rekening met de sociale en emotionele noden van bewoners en hun familie. “Bewoners moeten ook op individueel niveau de regie over hun leven krijgen.” De commissie drong er ook op aan om met iedere bewoner te werken aan vroegtijdige zorgplanning. En verder op overlegstructuren in de voorzieningen waarbij ook bewoners en mantelzorgers inspraak hebben in het beleid.

Dat er nog veel werk op de plank ligt, blijkt o.m. uit de facebook-groep Als Ze Niet Sterven Is Het Geen Nieuws.

De aanbevelingen van de corona-commissie zijn te lezen op https://vlaamsparlement.tv/alle-95-aanbevelingen-van-de-coronacommissie/

Foto door Anderson Guerra via Pexels