Ook in Vlaanderen worden ouderen in vele levensdomeinen gediscrimineerd

Vrouwen, mensen met een beperking, mensen van buitenlandse afkomst en kortgeschoolden worden op oudere leeftijd extra gediscrimineerd.

De coronacrisis zette het tekort aan respect voor de mensenrechten van ouderen op scherp Ouderen stierven in eenzaamheid, soms in erbarmelijke omstandigheden. Elementaire mensenrechten werden miskend. Zowel in woonzorgcentra als er buiten.
De bestaande controlemechanismen schieten schromelijk tekort. Klachtenprocedures zijn niet onpartijdig. Inspectiediensten zijn onderbemand en controleren alleen technische normen.
Mensenrechten gelden ook voor ouderen. Discriminatie is verboden, ook op basis van leeftijd. Ook ouderen hebben recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, op de eerbiediging van hun woonst, op een zelfstandig leven. Het verbod om iemand mensonwaardig en vernederend te behandelen geldt ook jegens ouderen. Ook als ouderen zorgafhankelijk zijn.
Een instantie met een ombudsfunctie waar ouderen met hun klacht terecht kunnen en op behandeling mogen rekenen. Een commissaris die zich burgerlijke partij voor de rechten van ouderen. Met een controle- en auditfunctie om te waken over normale kwaliteitseisen. Een commissaris die het beleid adviseert over de rechten van ouderen.

een ouderenrechtencommissaris

laat ook ouderen tot hun recht komen