Initiatief Ouderenrechten commissaris

Voor een ouderenrechtencommissaris

Mensenrechten gelden ook voor ouderen.

Petitie aan het Vlaams Parlement.
Leeftijd is geen reden voor discriminatie, uitsluiting of opsluiting. Ook ouderen hebben recht op zelfstandig leven en vrijheid van beweging. Op goede zorg, eerbiediging van hun woonst en bescherming tegen vernederende behandeling.
Wij willen een ouderenrechtencommissaris die klachten van ouderen ontvangt en behandelt. Die opkomt voor hun mensenrechten, ook als burgerlijke partij. Die waakt over de kwaliteit van diensten en voorzieningen.

Nooit meer knock-out!

Oproep voor een Ouderenrechtencommissaris

Vandaag is één op vijf Vlamingen 65 jaar of ouder. Tegen 2030 is dat één op vier. Binnen die groep stijgt ook het aandeel 85-plussers. Vergrijzing is een mondiale trend die diep ingrijpt op alle maatschappelijke sectoren, van de economie tot de zorg en de werking van politieke instellingen, van de huisvesting over de mobiliteit, tot de inrichting van de publieke ruimte.

een ouderenrechtencommissaris

laat ook ouderen tot hun recht komen

Conceptnota

Naar een Ouderenrechtencommissariaat

De veroudering van de bevolking is een mondiale trend die zich nu sterk manifesteert in de meer geïndustrialiseerde landen van West-Europa, Noord-Amerika en Japan. De VN verwacht dat de vergrijzing zich in West-Europa stabiliseert rond het peil dat wordt bereikt tussen 2030 en 2040. Daarna blijft de verzilvering of de toename van het aantal 80-plussers zich nog doorzetten.,,,

Johan Leman

emeritus hoogleraar antropologie KU Leuven

Robert Crivit

lid commissie wonen, omgeving en mobiliteit Vlaamse Ouderenraad

Mie Moerenhout

gerontoloog en voormalig directeur van de Vlaamse Ouderenraad

De initiatiefgroep voor de aanstelling van een Ouderenrechtencommissaris bestaat nu uit

  • Johan Leman, emeritus hoogleraar antropologie KU Leuven
  • Mie Moerenhout, gerontoloog en voormalig directeur van de Vlaamse Ouderenraad
  • Katrien Van de Weghe, coördinator ouderenwerking Sant’Egidio
  • Robert Crivit, vormingswerker, lid commissie wonen, omgeving en mobiliteit Vlaamse Ouderenraad
  • Paul De Roo, politicoloog
  • Jan Heuvelmans, journalist, publicist en serviceflatbewoner
  • Hendrik Van Geel, socioloog, voormalig docent Universiteit Antwerpen en publicist
  • Julien Van Geertsom, voormalig voorzitter POD Maatschappelijke Integratie
  • Jan Vranken, emeritus hoogleraar sociologie Universiteit Antwerpen
  • Tarsi Windey, voormalig sectorcoördinator ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen
Oude zakken van nu en straks

Oude zakken van nu en straks

‘Plots word je behandeld alsof je niet meer zelf kunt oordelen, je moet ondergaan. “Het is voor uw eigen goed,...
Lees meer
Aanbevelingen van de coronacommissie

Aanbevelingen van de coronacommissie

Eind juli 2020 was het Vlaams Parlement klaar met een 95 aanbevelingen. Het resultaat ven een hele reeks hoorzittingen. Iedereen...
Lees meer
En in Franstalig België?

En in Franstalig België?

Een aantal Franstalige organisaties richtten onlangs een platform op voor de basisrechten en -vrijheden van ouderen. Le Gang des Vieux...
Lees meer

Op de hoogte blijven?

Wil u op de hoogte blijven van onze acties en standpunten?

Initiatief ORC respecteert uw privacy.

Meer Lezen

Amnesty International Vlaanderen (2020).
Overgelaten aan hun lot. De ervaring van Artsen Zonder Grenzen in de woon-zorgcentra tijdens de Covid-19-epidemie in België.

EU Agency for Fundamental Rights (2018). Shifting perceptions: towards a rights-based approach to ageing.

D’Espallier, A. (2020). Stemmen uit de stilte. Getuigenissenboek residentiële ouderenzorg. Vlaamse Ombudsdienst.

Martensen, H. (2014). @RISK: Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid.

Peuteman, A. (2019). Grijsgedraaid: Waarom we bang moeten zijn om oud te worden, Antwerpen: Vrijdag.

Ricour, C., Desomer, A., Pouppez, C., Primus, C. & Vinck, I. (2020). Hoe kunnen we de ouderenmis(be)handeling in België beter aanpakken? KCE report 331A. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Stevis-Gridneff, M. & Apuzzo, M. (2020. When Covid-19 hit, many elderly were left to die, in The New York Times, 08.08.2020.

Vlaams Parlement, 29 juni 2020. Hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse corona-beleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg.

Vlaams Parlement, 29 juni 2020. Aanpak coronacrisis in de (residentiële) ouderenzorg. Toelichting Vlaamse Ouderenraad.

WHO (2002). Active Ageing. A Policy Framework. A Contribution of the World Health Organization to the 2nd United Nations World Assembly on Ageing – https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/06/WHO-Active-Ageing-Framework.pdf.

Holt-Lunstad, J., Smith, T.B. & Layton, J.B. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Med 7(7). – https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316.

Kornfeld-Matte, R. (2016). On the Enjoyment of All Human Rights by Older Persons. Rapport aan de 33ste zitting van de Raad voor Mensenrechten van de VN, United Nations, Human Rights Council, 08.07.2016 – https://undocs.org/A/HRC/33/44.

Unia (2020). Wij zullen elkaar weer omhelzen. Covid-19: een test voor de mensenrechten.

Unia, Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2020), Parallel rapport, bijdrage tot het Universeel Periodiek Onderzoek Mensenrechten – 38ste sessie, mei 2021.

Vandenbroucke, S., Lebrun J.-M., Vermeulen, B., Maggi, P. & Delye, S. (2012). Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal. Onderzoek door IPSOS en LUCAS, KU Leuven, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

WHO (2020). Ageing: Healthy ageing and functional ability – https://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/